Dominik Bobylev

Šéfredaktor

Pro web píšu od samého začátku. Jsem zároveň i jeho zakladatelem.

dominik@bobylev.cz

David Nossek

Redaktor

Pro web píše od podzimu 2022.

kessondave@gmail.com

Marek Motyčák

Redaktor

Pro web psal do podzimu roku 2022.

marekmotycak@gmail.com